Pasquale Giardino

Saint Moritz

oil on canvas
150.0 x 100.0 cm